Wegblijftarief

Indien u zonder opgaaf van reden niet verschijnt op een afspraak brengen we u een schadevergoeding in rekening.  Voor een afspraak van tien minuten is dit tien euro, voor een afspraak van twintig  minuten of langer is dit 20 euro.

Deze regeling gaat in per 1 januari 2017.


28-09-2016