Assistentie

U krijgt altijd eerst te maken met de assistente. Zij maakt de afspraken. Dit betekent dat zij u vraagt waarvoor u de dokter wil raadplegen. Zo kan zij met u bepalen op welk tijdstip voor u het best een afspraak gemaakt kan worden. Vooral als een spreekuur druk bezet is, is dat belangrijk.

De doktersassistentes zorgen ervoor dat u zo snel en zo goed mogelijk geholpen wordt. Hiervoor stellen zij u, namens de artsen, een aantal gerichte vragen om een eerste afweging te maken van het voorgelegde probleem. Allereerst zijn onze doktersassistentes getraind om spoedeisende zorg snel te onderkennen en direct voor hulp te zorgen. Dit is voor ons en voor u een prioriteit.


Vaak kunnen zij u al (eerste) adviezen geven, die gebaseerd zijn op landelijke richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), waarmee u al vaak geholpen bent.
Verder maken zij de consult- en visite-afspraken, waarbij zij zorgen dat u een afspraak krijgt met de dokter van uw keuze, dan wel dat u een afspraak krijgt op een voor u geschikt moment. De artsen en de praktijkondersteuners zijn namelijk niet allen iedere dag van de week de gehele dag beschikbaar. Ook kunt u voor bepaalde verrichtingen een afspraak bij de assistente zelf maken.


Deze werkwijze wordt TRIAGE genoemd en zorgt ervoor dat wij u de juiste zorg kunnen geven.
Wij horen soms kritiek van patiënten op deze werkwijze. Toch vragen wij u aan de triage door de assistente welwillend mee te werken, omwille van de kwaliteit van de te verlenen zorg.

In dit filmpje vindt u een extra toelichting op de triage

U kunt met praktische en medische vragen bij de assistente terecht. Zij heeft haar beroepsgeheim. Bij de assistente kunt u ook terecht voor: herhalingsrecepten, verwijderen van hechtingen, uitspuiten van oren, injecties, een uitstrijkje en wrattenbehandeling. De assistente is ook betrokken bij de controles van hoge bloeddruk en suikerziekte.

De assistente werkt op afspraak.