SuNN: Surveillance netwerk Nederland

Medisch Centrum Zwanenburg neemt deel aan het Surveillance netwerk Nederland (SuNN). Hier kunt u lezen wat het doel is van dit netwerk en wat de deelname betekent voor u, als patiënt. Ook wordt beschreven hoe uw privacy wordt beschermd en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden behandeld.


Wat is SuNN?
SuNN is een netwerk van een representatieve groep huisartsen in Nederland. Uw huisarts werkt mee aan dit netwerk. Dit betekend dat hij/zij anonieme gegevens verstrekt aan het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, het NIVEL.
Wat is NIVEL?
Het NIVEL doet onderzoek naar de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg. Binnen het domein Gezondheid en Ziekte wordt onderzoek gedaan naar het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.
Wat is het doel van SuNN?
Het doel van SuNN is om met behulp van medische gegevens uit huisartsenpraktijken een beeld te kunnen vormen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. En van veranderingen in deze gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan griepepidemieën, Q-koorts of de gevolgen van hittegolven.


Welke gegevens?
Voor dit netwerk worden gegevens van patiënten gebruikt die de huisarts in het computersysteem vastlegt. Het gaat hierbij om anonieme gegevens. Dus niet uw naam, adres of andere gegevens waarmee uw identiteit achterhaald kan worden.


Bescherming van uw privacy
Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïndentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlender(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: http//www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.