Praktijkondersteuners

Een praktijkondersteuner is in Nederland een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de (huisartsen)praktijk, vaak afgekort tot POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg).

Er zijn twee specialisaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg. De functie wordt ingevuld door diverse zorgprofessionals met een relevante beroepsopleiding, relevante werkervaring en een aanvullende bedrijfsopleiding.

Achtergrond praktijkondersteuning

Vanaf eind 20ste eeuw kreeg de gezondheidszorg in Nederland in toenemende mate te maken met patiënten met chronische aandoeningen en psychische klachten. Deze vormden enerzijds een extra taakbelasting voor de huisartsenzorg en de (dure) specialistische ziekenhuiszorg. Anderzijds was er een sterke behoefte vanuit de zorg en patiënten om deze groepen kwalitatief beter te begeleiden.

In samenwerking met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties is de functie van praktijkondersteuner ingevoerd. In eerste instantie voor een adequate begeleiding van de zorg voor specifieke patiëntengroepen, maar al gauw met steeds meer aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van leven en preventie van (verdere) complicaties. In het kader van de toenemende vergrijzing is er ook steeds meer aandacht voor de specifieke multi-problematiek van ouderen: meerdere chronische aandoeningen met somatische én psychische problemen. Door de relatief snelle ontwikkelingen in de (on)gezondheid van de Nederlandse bevolking, het invoeren van marktwerking in de zorg en nieuwe zorgstandaarden, waarbij ook preventie en leefstijl centraal staan, is de praktijkondersteuning een dynamisch werkgebied. Resulterend in snel veranderende werkwijzen, financiering en taakinvulling met lokale en regionale verschillen.

Praktijkondersteuner somatiek

Deze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Een praktijkondersteuner beschikt meestal over een eigen werkruimte binnen de huisartspraktijk, waarin zij zelfstandig patiënten kunnen behandelen. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal ook patiënten bezoeken. Een praktijkondersteuner is niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven en diagnoses te stellen. Wel kan een praktijkondersteuner een andere discipline consulteren en i.o.m. de huisarts of medisch specialist iemand op laten nemen in het ziekenhuis, vanwege achteruitgang of verergering van de gezondheidsklachten.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.

 

 

In Medisch Centrum Zwanenburg zijn meerdere POH’s werkzaam:

POH-S (= somatiek):

Mw Wendy Hoorn is HBO (praktijk-)verpleegkundige en werkt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Haar aandachtsgebieden zijn: diabetes mellitus, astma/ COPD, hart- en vaatziekten, begeleiden bij stoppen met roken en chronische wondzorg. Daarnaast vervult zij ook administratief ondersteunende taken voor de huisartsen.

Mw Anja Kleefsman is A-verpleegkundige, zij werkt 2 dagen per week: op maandag en woensdag. Haar aandachtsgebieden zijn: diabetes, hart- en vaatziekten en specifieke ouderenzorg.

POH-GGZ:

Mw Karin Ekhart is verpleegkundige GGZ en werkt op maandag, dinsdag en woensdag.

 

[1] Uit wikipedia, de vrije encyclopedie, ingekorte versie