Tarieven

 Uw huisarts declareert zijn verrichtingen rechtststreeks bij uw zorgverzekeraar.  Het gaat hierbij om een viertal verschillende soorten declaraties:

  • de inschrijftarieven declareren we iedere drie maanden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De inschrijftarieven vallen onder uw basispakket, gaan niet ten laste van het eigen risico.
  • de tarieven voor consulten en gewone  visites vallen ook onder het basispakket en gaan ook niet ten koste van het eigen risico. Uw huisarts mag voor een gewoon consult bijvoorbeeld € 9,97 rekenen.
  • verrichtingen die niet in het basispakket vallen maar eventueel wel onder uw basisverzekering vallen. Voorbeelden hiervan zijn
    • het plaatsen van een spiraal          € 63,53 (De rekening gaat naar uw zorgverzekeraar)
    • reisvaccinaties                              € 25,00 (U krijgt zelf de rekening)

Voor een volledig overzicht van de tarieven verwijzen we u naar de site van Nederlandse ZorgAutoriteit.

Als we materiaal opsturen naar laboratoria of medicatie toedienen dan declareert het laboratorium of de apotheek dat weer bij uw verzekeraar. Deze kosten vallen in het algemeen onder het basispakket en gaat ten koste van uw eigen risico.

Als u niet verschijnt op een afspraak, kunnen we een wegblijftarief in rekening brengen. Zie hiervoor de informatie elders op deze site.

De tarieven van het streeklaboratorium Haarlem kunt u vinden op: http://www.streeklabhaarlem.nl/node/367