Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Telefonisch een afspraak maken :

Er is dagelijks spreekuur. Voor een afspraak is een bepaalde tijd gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere klachten hebt, wilt u dit dan aangeven bij het maken van de afspraak? U kunt telefonisch afspraken maken of via de website.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
Een visite aanvraag voor dezelfde dag graag vóór 10 uur aanvragen

Online een afspraak maken

Let op: maak online alleen een afspraak  bij uw eigen huisarts. 

Voordat u online een afspraak kunt maken, dient u zich hiervoor eerst persoonlijk aan te melden aan de balie.