Wegblijftarief

Indien u zonder opgaaf van reden niet verschijnt op een afspraak kunnen we u een schadevergoeding in rekening brengen.  Voor een afspraak van tien minuten is dit 10 euro, voor een afspraak van twintig  minuten of langer is dit 20 euro.

Deze regeling gaat in per 1 januari 2017.