Griepvaccinatie 2017

 De jaarlijkse griepvaccinatie zal  dit jaar plaatsvinden op:

Donderdag 2 november 2017 van 16.00-17.30 uur en
Woensdag  8  november 2017 van 11.00-12.00 uur.

Voor de bewoners van de aanleunwoningen in de
Sparrenlaan: dinsdag 14 november van 11.00-11.15 bij de lift.

Indien u gewoonlijk de griepvaccinatie thuis krijgt: dinsdagmiddag 28 november kunt u een van onze praktijkmedewerkers vanaf 13.30 verwachten, tenzij u de vaccinatie al eerder krijgt bij een visite.

Kunt u niet op de genoemde data, dan kunt u op de dinsdag of donderdag vanaf 16 november tot 15 december  zonder afspraak terecht bij de assistente van 11.30-12.00 uur. Als u slecht ter been bent of met jonge kinderen komt, kan het voor u ook prettig naar dit spreekuur te komen in plaats van naar de bovengenoemde spreekuren.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de griepvaccinatie. U kunt meer lezen over de vaccinatie op http://www.rivm.nl/griepprik. Mochten huisgenoten van u onder de zogenaamde risicogroep voor griep vallen en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan zijn ze ook welkom op het vaccinatiespreekuur.
Als u om wat voor reden dan ook afziet van de vaccinatie, dan hoeft u dit niet speciaal te melden. U ontvangt deze  uitnodiging ook als u eerder te kennen heeft gegeven af te zien van de vaccinatie of elders gevaccineerd wordt.

De uitnodigingen voor de griepvaccinatie worden vanaf 25 september bezorgd of toegestuurd per e-mail. Alle patienten die op 1 april 2018 zestig jaar of ouder zijn of die tot een risicogroep behoren adviseren we de griepvaccinatie te halen.