Levenseinde en wilsverklaringen

Levenseinde

Regelmatig krijgen wij vragen over het stoppen/nalaten van behandeling in uitzichtloze situaties, euthanasie en vragen rondom reanimatie. Wij staan open voor een gesprek over het levenseinde en stellen u in de gelegenheid uw wensen op papier te zetten en met ons te bespreken.

Wensen voor uw levenseinde kunt u op papier vastleggen. Een voorbeeld van een euthanasieverklaring, een behandelverbod, en een wilsverklaring tot niet reanimeren zijn als download beschikbaar door op de link te drukken. Als u deze verklaring(en) wilt gebruiken kunt u deze in tweevoud uitprinten, invullen en ondertekenen.

Wanneer u al een gesprek hierover hebt gehad met uw huisarts, kunt u één exemplaar van de getekende verklaring(en) afgeven bij de assistente. Als dat gesprek nog niet heeft plaatsgevonden maakt u dan een dubbele afspraak bij uw huisarts om alles rustig te kunnen bespreken.

Meer informatie over het levenseinde en de verschillende verklaringen kunt vinden op thuisarts.nl